Masterclass Innovatief Ondernemerschap

Voor MBK ondernemers die actief zijn in of affiniteit hebben met de gezondheidssector en een antwoord zoeken op deze vraag heeft De Associatie een Masterclass voor innovatief ondernemerschap ontwikkeld met als ondertitel: Gezond Perspectief. Deze masterclass combineert kennis met interactie en individuele begeleiding.

Doelgroep

De Masterclass is bedoeld voor ondernemers van kleine en middelgrote bedrijven, die géén hoorcollege willen volgen, maar op een interactieve manier op zoek zijn naar een antwoord op vragen als:

 • Wat is mijn toekomstig verdienmodel?
 • Wie zijn mijn stakeholders?
 • Hoe bereik ik mijn klanten?
 • Hoe zorg ik voor voldoende financiering?
 • Met wie kan ik samenwerken aan innovatie?
 • Wat is de impact van mijn leiding geven?
 • Wat doe ik aan registratie, validatie & kwalificatie?

Wat levert het u op?

 • Kennis en vaardigheden om innovatief en succesvol te ondernemen.
 • Individuele begeleiding bij het oplossen van knelpunten.
 • Concreet actieplan.
 • Uitgebreid netwerk van kennisinstellingen en bedrijven binnen uw branche.

Vijf bijeenkomsten – vijf thema’s

De Masterclass wordt gevormd door een groep van circa tien ondernemers, die gedurende vijf bijeenkomsten bij elkaar komen. Elke bijeenkomst duurt een dagdeel, maaltijden zijn inbegrepen. Voorafgaand aan de Masterclass wordt met elke potentiële deelnemer een individueel gesprek gevoerd om de verwachtingen, doelstellingen en gewenste thema’s helder in beeld te krijgen. De thema’s die in ieder geval aan bod komen zijn:

 • Business Model Canvas
 • Marketing & Branding
 • Leiderschap
 • Financiering
 • Verdiepingsworkshop naar wens van de groep

Experts, interactie en Individuele begeleiding

Voor elk thema wordt een (externe) deskundige uitgenodigd, die de deelnemers prikkelt tot nadenken en stimuleert tot actie en interactie. ‘Leren van en met elkaar’ is een belangrijke inspiratiebron. Van de deelnemers wordt daarom verwacht dat zij open en actief deelnemen en hun eigen ervaringen delen met de groepsleden. De Associatie zorgt voor een individuele begeleiding op maat voor onderwerpen waar dat nodig is.


flyer Masterclass innovatief ondernemerschap