Programmamanagement

Heeft u als overheid of organisatie een lastig vraagstuk en weet u niet goed hoe dat aan te pakken en waar te beginnen? Bijvoorbeeld omdat u te maken heeft met veel activiteiten, ambitieuze doelstellingen, een onoverzichtelijke inhoud en een groot aantal belanghebbenden? Dan is programmamanagement de oplossing.

Tijdelijk samenwerkingsverband

Veel overheden en organisaties werken tegenwoordig met programma’s. Een programma zou je een tijdelijk samenwerkingsverband kunnen noemen om een bepaald doel sneller en beter te kunnen realiseren. De Associatie ontwikkelt samen met haar opdrachtgever(s) dergelijke programma’s en voert ze ook uit. Dat heet programmamanagement. Te denken valt bijvoorbeeld aan programma’s voor:

  • het versterken van de regionale economie
  • het verbeteren van sociale innovatie
  • het bevorderen van ondernemerschap
  • het bevorderen van de leefbaarheid van een gebied

Inhoudelijke aanpak

Programmamanagement vraagt om een inhoudelijke aanpak, passend bij de onderliggende doelstelling. Het bedenken van zo’n aanpak vraagt om inhoudelijke kennis en ervaring. Wij ondersteunen u daarbij, zodat u daarna zelf tot doelgerichte actie over kunt gaan. Maar De Associatie kan u natuurlijk ook begeleiden bij de uitvoering van het ontwikkelde programma.

Programmaorganisatie

Een programma vraagt om een programmaorganisatie, waarbij de rollen van de betrokken mensen helder worden ingevuld. Wij begeleiden uw programmamanager, of stellen deze beschikbaar, om tot een professionele inrichting van de programmaorganisatie te komen.

Monitoring van effecten

Programma’s zijn gericht op het bereiken van concrete effecten in een organisatie of regio. Tijdens de looptijd van het programma wilt u daarom weten hoe u ervoor staat en wilt u bij kunnen sturen. In samenwerking met u richten wij de besturing van uw programma zó in, dat u de effecten voortdurend kunt monitoren.