Programmamanagement

Veel overheden en organisaties werken tegenwoordig met programma’s. Een programma zou je een tijdelijk samenwerkingsverband kunnen noemen om een bepaald doel sneller en beter te kunnen realiseren. De Associatie ontwikkelt samen met haar opdrachtgever(s) dergelijke programma’s en voert ze ook uit. Dat heet programmamanagement. Te denken valt bijvoorbeeld aan programma’s voor:

  • het versterken van de regionale economie
  • het verbeteren van sociale innovatie
  • het bevorderen van ondernemerschap
  • het bevorderen van de leefbaarheid van een gebied

Plan van aanpak

Programmamanagement vraagt om een plan van aanpak, passend bij de onderliggende doelstelling. Het bedenken van zo’n aanpak vraagt om inhoudelijke kennis en ervaring. Wij hebben de nodige ervaring in het schrijven van een plan van aanpak voor complexe onderwerpen. Ook begeleiden wij programmamanagers bij het uitvoeren van de programma’s en het monitoren van de uitkomsten, zodat zeker is dat de gewenste resultaten worden behaald.